Den norske opera

 

Operaen 2.JPGDu skal delta i en debatt om kulturøkonomi i regi av studentforeningen ved studiestedet ditt. Du vet at en annen deltaker i møtet er spesielt opptatt av kostnadene med den nye operaen i Bjørvika. Møtet skal være om en uke. Som en del av forberedelsene dine har du sendt en e-post til operaen og bedt om disse opplysningene:

Investeringsbeløp, årlig driftstilskudd og antall besøkende i et normalår.

Du er lovet svar i god tid før møtet, men noen ganger er det ulike oppfatninger om hva som ligger i uttrykket ”i god tid”. Du forbereder deg derfor ved å lage et regneark som er klart til bruk når opplysningene kommer.

Du velger å legge disse antakelsene til grunn for en foreløpig beregning:

Investeringsbeløp
4 000
mill. kroner
Årlig statstilskudd
400
mill. kroner
Planperiode
20
år
Kapitalkostnad
4
%
Levetid
50
år

Kapitalkostnaden er reell til totalkapitalen. Anta at restverdien målt i faste priser faller lineært frem til levetidens slutt. I påvente av bedre tall legger du inne et ”rett-ut-av-luften-tall” på 230 000 tilskuere per år.

Oppgave: Lag et regneark som beregner kostnaden per besøkende.

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern