Resultat og likviditet

Oppgave 2H.3

Det er middagsbesøk hos familien Pale. På menyen står fersk torsk med lever og rogn. I glassene er det rødvin. Bestefar Ludvig benytter nesten enhver anledning til å kommentere prisutviklingen generelt, og på Vinmonopolet spesielt. Takket være ham vet alle rundt bordet at i 1960, da bestemor og han giftet seg, kostet en flaske sekskroners rødvin (også kalt «Hest og kjerre») seks kroner. Og nå koster en flaske med tilsvarende kvalitet 100 kroner.

Åge studerer økonomi. På siste forelesning oppdaget han at konsumprisindeksen i 1960 var 11,6. Ved utgangen av 2008 var indeksen 124,4.

 

 1. Beregn hva prisen på seks kroner i 1960 tilsvarer i 2008-kroner, og hva prisen på 100 kroner i 2008 tilsvarer i 1960-kroner. Kommenter bestefar Ludvigs indignasjon over prisutviklingen på Vinmonopolet.
  Fasit

 2. Barnebarn Øyvor studerer statsvitenskap. Temaet i hennes siste forelesning var lønnsutviklingen i Norge i etterkrigstiden. I 1960 var gjennomsnittlig nominell lønn for et normalårsverk 14 560 kroner. Tilsvarende tall i 2008 var 421 185 kroner. Kommenter prisutviklingen på Vinmonopolet i relasjon til lønnsutviklingen. Du kan forutsette at det er 1 725 arbeidstimer i ett årsverk begge årene. Se også bort fra eventuelle endringer i skattebetalingen.

  Beregn gjennomsnittslønnen i 2008 uttrykt i 1960-kjøpekraft. Dette kalles reallønn, dvs. lønn uttrykt i faste priser, her i 1960-kroner. Beregn gjennomsnittlig årlig vekst i reallønnen fra 1960 til 2008.
  Fasit

 3. Konsumprisindeksen viser gjennomsnittlig nominell prisstigning. Som alltid er det også her variasjon rundt gjennomsnittet (hvis ikke, er verdien konstant, og det er ingen vits i å beregne noe gjennomsnitt). Prisen på noen varer og tjenester stiger mer enn gjennomsnittet, og noen stiger mindre, men de fleste priser stiger. I noen tilfeller faller den nominelle prisen (eksemplifisert med prisen på audiovisuelt utstyr på figur 2.10).

  I «Vedlegget nr. 4.95» fra Telenor står det:

  «Mens en ti minutters samtale mellom Trondheim og Levanger kostet kr 22,66 for fem år siden, er prisen i dag kr 7,30.»

  Tilsvarende samtale i dag koster kr 2,39. Beregn gjennomsnittlig årlig prisendring for periodene 1990–1995, 1995–2009 og 1990–2009.

  Fasit


Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern