Oppgave 6H.4

 

Lystbåt.jpgDu eier en lystbåt som er verdt 400 000 kroner og vurderer å kjøpe en forsikring som gir fullverdidekning mot brann og tyveri. Årlig premie er 4 300 kroner, og egenandelen er 2 000 kroner.

  1. Skisser valgsituasjonen din ved hjelp av et beslutningstre. Forutsett at hele verdien av båten går tapt ved brann eller tyveri. Påvis hvordan den reduserte usikkerheten ved å tegne forsikring kommer frem i beslutningstreet.
  2. Hvor stor må sannsynligheten for brann eller tyveri være for at forventet verdi er størst ved å forsikre båten?

 

Vis løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern