Oppgave 7H.5

 

75-ill2.jpgEn prosjektanalytiker i AS Borgar har gjort noen anslag for avkastningen på markedsporteføljen (rm) og avkastningen i et nytt eiendomsprosjekt (rp). Hun har satt opp dette utfallet for mulige kombinasjoner av rm og rp:

 Tilstand   r, %  r, %  Sannsynlighet, %
1 3 3 20
2 3 5 5
3 3 9 5
4 10 5 20
5 10 11 10
6 10 17 5
7 20 5 20
8 20 9 5
9 20 11 10

 

  1. Beregn de ubetingede sannsynlighetsfordelingene for rm og rp.
  2. Finn forventet verdi og standardavvik for rm og rp.
  3. Hva er betakoeffisienten i AS Borgars prosjekt?
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern