Nedgangstider

verktoykasse2.jpg Les om finanskrisens vinnere på DN.no

Hint:
• Uttrykk (7.6), side 358
• Tabell 7.4, side 363

Stikkord:
• Samvariasjon – side 355
• Beta – side 358

Kommentar:
Bedrifter som går godt når resten av økonomien gjør det dårlig (og omvendt) kalles motsykliske. Uttrykt ved systematisk risiko betyr dette at slike bedrifter har negativ betaverdi. I følge KVM (uttrykk (7.8) på side 366 i læreboken) har slik virksomhet en kapitalkostnad som er lavere enn risikofri rente. Dette skyldes at motsykliske bedrifter virker enda mer stabiliserende på markedsporteføljen enn en risikofri virksomhet. I så måte virker en motsyklisk bedrift for en forsikring: Den betaler ut mest når du trenger det mest. Derfor er den spesielt verdifull i risikosammenheng. En risikofri virksomhet, som gjør det like godt eller dårlig uansett hva konjunkturene er, har ikke denne egenskapen.
De bransjene som omtales i artikkelen (slik som dagligvarer og sport) er eksempler på positiv beta nær null (liten, positiv samvariasjon mellom bedriften og hele markedet) snarere enn på negativ beta. Bedrifter med negativ beta er svært vanskelige å finne. Mulige eksempler er gullgruver og inkassovirksomhet. Begge disse gjør det best når andre sliter.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern