Arbeidskapital og livssyklus

Oppgave 2H.2

Salgsprisen på en vare er anslått til 200 kroner. Forventet salgsvolum de fire første driftsårene er 2 000, 5 000, 6 000 og 2 500. Forutsett at arbeidskapitalen er 15 % av omsetningen.

  1. Budsjetter behovet for arbeidskapital og endringen i denne kapitalen for tidspunktene 0 til 4. 
    Fasit

  2. Gjenta beregningen i delspørsmål a hvis prisen på ferdigvaren stiger med 4 % hvert år. Beregn og kommenter forskjellen i arbeidskapitalbehov fra delspørsmål a.
    Fasit

  3. Anta at forventet salgsvolum fortsatt er 2 000 enheter, men at volumet stiger lineært til 8 000 enheter de to første driftsårene. Deretter ligger salgsvolumet på dette nivået de neste fem årene, før det i de to siste årene i planperioden faller lineært til 1 000 enheter det siste driftsåret. For øvrig kan du bruke forutsetningene fra delspørsmål a. Budsjetter behovet for arbeidskapital og endringen i kapitalen for tidspunktene 0 til 10. Vis utviklingen i salgsvolum og behovet for ny arbeidskapital med to figurer.

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern