Oppgave 3H.5

 

En pensjonspolise kommer til å utbetale 19 000, 13 000 og 10 000 kroner årlig de neste tre årene. Første utbetaling skjer om ett år. Ifølge anslag på fremtidig rentenivå er relevant perioderente i disse årene 2 %, 4 % og 6 %.

  1. Hva er nåverdien av pensjonsutbetalingene?
  2. Hva er de geometriske gjennomsnittsrentene for de tre periodene?
  3. Hvilken nåverdi får du hvis kontantstrømmen diskonteres med de aritmetiske gjennomsnittsrentene?

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern