4 Lønnsomhet

Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. 4_startbilde.jpgforklare det økonomiske innholdet i begrepene nåverdi, nåverdiprofil, internrente, effektiv rente og nåverdiindeks
  2. forklare forskjellen mellom internrenten på en investering og en finansiering
  3. bruke nåverdimetoden og internrentemetoden for uavhengige og gjensidig utelukkende investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter
  4. forklare hvorfor internrentemetoden får problemer når kapitalkostnaden endres over tid, eller når kontantstrømmen har flere internrenter
  5. regne ut tilbakebetalingstid med og uten rente og forklare hvorfor tilbakebetalingsmetoden avviker fra nåverdimetoden
  6. bruke nåverdiindeksmetoden for å ta hensyn til kapitalrasjonering
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern