Kontantstrømmer

Oppgave 2H.1

Våren 2009 la samferdselsminister Liv Signe Navarsete frem Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2010–2019. I denne stortingsmeldingen presenteres hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og den legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.

I forbindelse med planen skal du budsjettere kontantstrøm for en motorvei som skal utbygges i to etapper. Først skal det bygges 4,5 kilometer i 2012 og deretter 8 kilometer i 2018. Ifølge oppslag i Aftenpostens nettavis koster det mellom 120 og 150 millioner kroner å bygge én kilometer motorvei.

  1. Sett opp kontantstrømmen til denne investeringen med både høyt, lavt og gjennomsnittlig anslag på investering per kilometer.
  2. Er kontantstrømmene du budsjetterte i delspørsmål a, nominelle eller reelle?

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern