Oppgave 4H.3

Ta utgangspunkt i prosjekter der første element i kontantstrømmen er en utbetaling (investering), mens de andre er en innbetalingsannuitet.

  1. Lag et eksempel som viser at negativ nåverdi innebærer at innbetalingsannuiteten er mindre enn den annuitetsbaserte gjennomsnittsinvesteringen.
  2. Konstruer to kontantstrømmer med ulik levetid. Sørg for at prosjektet med lavest nåverdi har størst positiv differanse mellom innbetalingsannuiteten og gjennomsnittsinvesteringen. Hvilket prosjekt bør da velges?

 

Vis løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern