JAK medlemsbank

JAK_logo.jpg

 

Oppgave 3H.8 refererte fra en reportasje i Finansavisen 31.01.2009. Der omtales den svenske banken JAK Medlemsbank, som ifølge avisen gir rentefrie lån. JAK låner ut penger til medlemmene sine på disse vilkårene:

  • Lånet skal tilbakebetales som et serielån over lånets løpetid.
  • Låntakeren betaler en låneavgift til banken ved hver avdragsbetaling. 
  • Ved hver avdragsbetaling må låntakeren også sette inn tilsvarende beløp på en konto. Summen av innskuddene på denne kontoen kan heves når siste avdrag er betalt.

Du gjør en avtale med JAK om å låne 144 000 kroner over tolv år. Tilbakebetalingen skal skje årlig (første gang om ett år), og årlig låneavgift er 700 kroner.

  1. Vis nåverdiprofil og effektiv rente på avtalens sparedel og lånedel hver for seg.
  2. Hva ville du gjort om de to delene var separat tilgjengelige?
  3. Vis nåverdiprofilen og effektiv rente for avtalen. Når er JAKs tilbud lønnsomt?
  4. Effektiv rente på beste alternative lånemulighet er 5 %. Hva er verdien av avtalen din med JAK?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern