9 Gjennomføring

Etter å ha jobbet med læreboken og hjemmesiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. 9_startbilde.jpganalysere økonomiske konsekvenser av alternative utbetalingsmønstre i anleggsperioden
  2. redegjøre for fordeler og ulemper ved å investere i arbeidskapital
  3. tallfeste verdien av en kvantumsrabatt
  4. finne lønnsomheten ved å betale kontant og beregne effektiv rente på kassekreditt
  5. bestemme optimal levetid for en investering
  6. forklare hvorfor regnskapets kontoplan bestemmer muligheten for å gjøre avviksanalyser
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern