Oppgave 8H.4

 

Kysthotell.jpgKysthotellet "Havbrott" er slått konkurs. Bobestyreren har antydet at et bud på 11 mill. kroner er akseptabelt for kreditorene. Dette tilbudet er interessant for tre advokatvenner, som en stund har syslet med tanken om å bli hotelleiere. Alle tre sparer i gjennomsnitt 28 øre i skatt for hver krone de kan kostnadsføre. Advokatene ønsker en oversikt over kontantstrømmen til eierne etter skatt for de åtte nærmeste årene.

 

 

 

Foto: ScandinavianStockPhoto, Oleg Kozlov

På grunn av investeringens betydelige usikkerhet er advokatene ikke villige til å tillegge hotellet noen verdi åtte år frem i tid. Havbrott har 70 rom, og hvert gjestedøgn er forventet å gi en inntekt på 450 kroner og et dekningsbidrag på 300 kroner (regnet i dagens prisnivå). Advokatene regner med at realistisk belegg tilsvarer 150 av totalt 300 gjestedøgn per år med full kapasitetsutnyttelse. For øvrig foreligger disse dataene om prosjektet (alle beløp er oppgitt i dagens prisnivå):

Årlig inflasjon (alle poster) 3 % 
Årlige faste utbetalinger (ekskl. finansielle poster)  1 mill. 
Saldosats (antatt gjennomsnitt for alle eiendeler) 18 % 
Gjeldsopptak  7 mill. 
Løpetid  5 år 
Effektiv rente  7 % 
Tilbakebetaling   Annuitet 

 

  1. Budsjetter nominell kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt i Havbrott-prosjektet. Forutsett at rentene får umiddelbar skatteeffekt.
  2. Advokatene har et nominelt avkastningskrav etter skatt på 20 %. Hva er Havbrott verdt for dem? Hva er kritisk nivå på egenkapitalkostnaden etter skatt?
  3. Hvilken betaverdi er forenlig med en egenkapitalkostnad på 20 %? Anta 4 % risikofri rente etter skatt og markedets risikopremie på 6 %. Er denne betaverdien høy eller lav?

 

Vis løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern