Oppgave 3H.10

 

310-båt3.jpgDin far liker bedre å mekke på gamle båtmotorer enn å sitte på kontoret for å betale regninger og skrive fakturaer. Det har medført at likviditeten i familiebedriften ”Alt til båten” er blitt noe anstrengt.

I en ferie i økonomistudiet ditt skal du hjelpe far med å få orden i sysakene. I en mappe finner du regninger for service og vedlikehold for de ti siste årene som din far har glemt å sende til kunden. Dermed er beløpene heller ikke bokført. Kunden er en solid og vennlig mann som gjerne vil gjøre opp for seg på skikkelig vis. Din far ber deg beregne hvor mye en eventuell rentebelastning innebærer for kunden. De foreløpig ufakturerte beløpene er:

År
Opplag
Service
Sum
1998
5 000
3 000
8 000
1999
5 300
2 500
7 800
2000
5 600
5 700
11 300
2001
5 900
4 000
9 900
2002
6 200
3 500
9 700
2003
6 500
4 000
10 500
2004
6 800
2 500
9 300
2005
7 100
3 800
10 900
2006
7 400
5 500
12 900
2007
7 700
4 000
11 700
2008
8 000
6 200
14 200
Sum
71 500
44 700
116 200

 

  1. Beregn saldo på utenstående beløp. Ta hensyn til disse rentedataene:

    310a.jpg

    Kilde


  2. Beregn aritmetisk og geometrisk gjennomsnittlig rente og bruk dem til å beregne sluttverdi basert på gjennomsnittlig saldo per år.
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern