Oppgave 7H.2

 

72-ill.jpgFlorø-selskapet AS Westco vurderer et prosjekt som innebærer leveranse av en ny type hydrauliske pumper til borevirksomheten i Nordsjøen. Ordretilgangen avhenger av aktivitetsnivået i lete- og produksjonsboring. Det er i sin tur påvirket av konsesjonstildelinger og prisforventningene for petroleum.

Ved budsjetteringen av fremtidig inntjening neste år tar selskapet utgangspunkt i tre alternative nivåer på boreaktiviteten (lavt, middels og høyt). Regnet i dagens prisnivå anslås salgsinnbetalingene til 19, 27 og 40 mill. kroner. De variable utbetalingene til driften estimeres til 15, 21 og 29 mill. De faste utbetalingene blir trolig 3 mill. kroner uansett, mens avskrivningene blir 2 mill. Westco er i skatteposisjon og betaler 28 % skatt.

  1. Budsjetter kontantstrøm fra driften etter skatt ved alternative aktivitetsnivåer.

De tre fremtidige aktivitetsnivåene antas å være like sannsynlige.

  1. Beregn forventet verdi og standardavvik for kontantstrøm etter skatt.

AS Westco må investere 17 mill. i dette prosjektet i form av et lagerbygg. Planperioden for prosjektet er seks år. Regnet i faste priser holder både nivå og usikkerhet i kontantstrømmen seg temmelig uforandret disse seks årene. Risikofri realrente etter skatt er 4 %, og selskapet bruker 12 % reell kapitalkostnad etter skatt på prosjektet. I grovanalysefasen tas det ikke hensyn til kapitalbinding i arbeidskapital eller restverdien på produksjonsanlegget.

  1. Bør det nye prosjektet igangsettes?
  2. Hvilken kronemessig risikokostnad er prosjektet belastet med?

 

Vis løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern