Kvartalsvis betaling

 

Dette avsnittet er hentet fra avsnitt 2.2 i læreboken:

På denne måten følger vi også et forsiktighetsprinsipp, idet vi innledningsvis
tar utbetalinger til investeringer litt på forskudd, mens vi i driftsfasen flytter en
innbetaling som egentlig oppstår i løpet av en periode, til slutten av perioden.
Dette kan føre til at lønnsomme prosjekter blir feilaktig forkastet. Har du mistanke
om at fordeling innenfor perioden spiller en avgjørende rolle for lønnsomheten,
bør du derfor redusere betydningen av den forenklende forutsetningen ved å
korte ned på periodelengden. Dette kan for eksempel gjøres ved å gå fra årlig til
kvartalsvis budsjettering.

  1. Anta at en investering gir en etterskuddsannuitet på 100 000 kroner hvert år i ti år fremover. Beregn hvordan nåverdien av dette prosjektet endrer seg dersom du deler tidsperioden i fire og antar en kvartalsvis etterskuddsannuitet på 25 000 kroner. Bruk en årlig kapitalkostnad på 6 %.
  2. Beregn nåverdien av prosjektet ved årlig og kvartalsvis innbetaling for årlige kapitalkostnader mellom 0 og 60 %. Forklar hvorfor betydningen av forutsetningen i avsnitt 2.2 blir påvirket av kapitalkostnaden.

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern