Klassifisering

For å skille oppgavene på nettsidene fra oppgavene i læreboken (L) er de merket med bokstaven H.

Oppgave 1H.1

Prosjekter klassifiserer vi i to hovedgrupper, investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter. Den første gruppen deler vi videre opp i undergruppene realinvestering (RI), finansinvestering (FI) og immaterielle investeringer (II). Finansieringsprosjektene deler vi opp i egenkapitalprosjekter (EK) og fremmedkapitalprosjekter (FK).

Klassifiser disse prosjektene i de fem undergruppene:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern