Oppgave 4H.7

 

vindmøller.jpgI Finansavisen 29.04.2009 står det på side 30 en artikkel om vindmøller til havs. Der skriver journalisten at en Hywind havvindmølle koster 400 mill. og har en forventet levetid på tjue år. Den kan antas å produsere 9,2 GWh årlig til en pris på 50 øre per kWh. Kraftinntekten per år blir dermed 4,6 mill. kroner.

”Gang dette med tjue års levetid, og samlede inntekter blir 92 mill. kroner (gitt en forenklet forutsetning om at både strømpris og kostnader stiger like mye som diskonteringssatsen).”

  1. Vurder det som sies i setningen med anførselstegn.

Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier så: ”Driftsunderskuddet per havvindmølle blir 308 mill. kroner. Skal vi nå Teknologirådets mål om 5 Th innen 2020, trengs det 544 Hywind-møller til en samlet subsidiering på 167,5 milliarder kroner.”

  1. Hva mener du om dette utsagnet?
  2. Tegn nåverdiprofilen.
  3. Hvilket subsidium trengs hvis avkastningskravet er 5 %?
Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern