AS Tekstil

Du arbeider som økonomidirektør i AS Tekstil. Dette er en mellomstor norsk industribedrift. Omsetningen i 2008 var ca. 130 millioner kroner, driftsresultatet ca. 9 millioner kroner og årsresultatet ca. 1,5 millioner kroner. Bedriften har ca. 90 ansatte.

Peder Ås er nyansatt økonom som arbeider i din avdeling. Du har bedt ham analysere lønnsomheten av å utvide produksjonskapasiteten for sengetøy, som er ett av bedriftens fire hovedprodukter. Under følger et foreløpig notat som Ås har laget om prosjektet.

Analysen til Ås inneholder en rekke feil og svakheter. Lag en liste med momenter du vil diskutere med Ås på møtet. Siden din tilbakemelding uansett innpakning inneholder en del kritikk, er det viktig at du begynner samtalen med å vektlegge noe positivt i analysen. Legg vekt på å forklare på en konstruktiv måte hvordan han kan forbedre analysen sin.

Opplegget i denne oppgaven er at du på neste side får se analysen til Peder Ås. Når du mener å ha funnet de fleste av feilene, kan du bla videre til siden deretter. Der finner du analysen på nytt, men nå med en del ord markert med blått. Om du også mener det er en feil der det er markert, kan du klikke på ordet og sammenligne din løsning med vår kommentar. Hvis ikke du har funnet noen feil på markeringen, bør du gjøre et nytt forsøk for å finne feilen før du klikker deg inn til vår kommentar.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern