Helning nåverdiprofil


I del 10.7 omtales helningen på en kontantstrøms nåverdiprofil:

108-tekst.jpg

Vanligvis starter vi en oppgave med noen tall og ber deg kommentere svaret. Denne gangen gjør vi det omvendt.

  1. Hvis to kontantstrømmer har samme internrente, hva kjennetegner kontantstrømmen med brattest nåverdiprofil?
  2. Prosjekt A har kontantstrømmen (–100, 120), mens prosjekt B har samme initialinvestering, men innbetalingen på 250 kroner kommer først om fem år. Tegn nåverdiprofiler for disse to prosjektene og kommenter resultatet i forhold til delspørsmål a.
  3. Hent fram regnearket. Sett inn blank i stedet for 0 i cellene C4 til G4. Internrenten blir da 150 %. Kommenter svaret.

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern