Budsjettering uten Excel

Oppgave 2H.5

I de fleste oppgavene på denne nettsiden bruker vi Excel i løsningsforslaget. For at du skal være trygg på slike analyser, må du være så fortrolig med beregningene at du kan kontrollere resultatene med andre hjelpemidler enn Excel, for eksempel kalkulator. Derfor er det et poeng at du ikke bruker Excel når du skal løse denne oppgaven.

Du har samlet disse opplysningene om et prosjekt:

Investeringsbeløp 1 mill. kroner
Salgspris ferdigvare per enhet 100 kroner
Variable enhetskostnader 30 kroner
Salgsvolum første driftsår 10 000 enheter
Salgsvolum annet driftsår 12 000 enheter
Salgsvolum tredje driftsår 14 000 enheter
Arbeidskapital, prosent av omsetning 15
Faste utbetalinger, eksklusive renter og avdrag 300 000 kroner
Planperiode 5 år

For delvis å finansiere dette prosjektet har bedriften opptatt et 5 års annuitetslån på kr 700 000, rente 10 % p.a. Anta 5 % årlig inflasjon. Investeringen skal saldoavskrives med 20 % per år. Bedriften er i skatteposisjon. Budsjetter reell kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt annet driftsår.

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern