Den norske turistforening

 

Line er ivrig turgåer og friluftsmenneske. Hun har vært medlem i Den norske Turistforening (DNT) i mange år og ønsker nå å vurdere lønnsomheten i å tegne et livsvarig medlemskap. Betingelsene for medlemskap

dnt-medlem.jpg

Line er født i 1979, og vil eventuelt betale medlemskontingenten med penger hun har stående i banken til 5 % rente p.a. Anta en årlig inflasjon på 2 %.

 

  1. Beregn nåverdien av investeringen dersom Line tegner et livsvarig medlemskap i DNT. Presiser hvilke forutsetninger beregningen bygger på.
  2. Ved et nærmere studium av hjemmesiden til DNT oppdager du dette avsnittet:

    dnt-nsb.jpg

    Bør du ut fra dette godskrive DNT-medlemskapet en årlig besparelse på 200 kroner?

  3. Tilfeldigvis oppdager du at årsmedlemskapet i 1998 kostet 325 kroner. På hvilken måte kan denne opplysningen eventuelt påvirke analysen din i delspørsmål a?
  4. Vurder om det er relevant å trekke formuesskatt inn i analysen.
  5. Diskuter hvordan nåverdien av dette prosjektet påvirkes av generelle og spesielle faktorer.

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern