Løsningsforslag a)

 

Uttrykk (7.13) viser hvordan totalkapitalkostnaden (i utklippet kalt WACC) kan beregnes fra egenkapitalkostnaden, gjeldskostnaden og gjeldsandelen. Kapitalverdimodellen kan brukes til å beregne egenkapital- og gjeldskostnaden fra henholdsvis (7.8) og (7.12).

I kapittel 8 (uttrykk (8.7)) skal vi vise hvordan (7.13) kan omregnes til en kapitalkostnad før skatt, som i Orklas tilfelle.

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern