Oppgave 7H.9

 

På side 49 i Orklas årsrapport for 2008 leser vi dette om fremgangsmåten for å beregne konsernets kapitalkostnad på 9,7 %:

Forutsetninger lagt til grunn for beregningen:
79-orkla.jpg

 

  1. Finner du et kapitalkostnadsuttrykk i lærebokens kapittel 7 som kan brukes i denne sammenhengen? Se bort fra poengene om justering for land- og valutarisiko, og anta at beregningen gjelder etter skatt.
  2. Hva er forholdet mellom risikologikken i dette sitatet og den Orkla bruker i oppgave 7H.6?

 

Se løsningsforslag

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern