Avskrivningsperiode

 

Oppgave 2H.7

For investeringer i saldogruppene e (skip, fartøyer, rigger o.l.) til j (fast teknisk installasjon i bygninger) skal det føres en egen saldo for hvert driftsmiddel. Når bokført verdi (også kalt positiv saldo) er mindre enn 15 000 kroner, kan den kostnadsføres. Du kan sjekke reglene i Deloitte-nøkkelen.

  1. Beregn hvor mange år det går før en skipsinvestering på 20 millioner kroner når grensen på 15 000 kroner (saldosats 14 % i 2009).


  2. Gjenta beregningen for investering i et forretningsbygg til 400 millioner (gruppe 1, saldosats 2 % i 2009).

Se løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern