Oppgave 6H.1

Fossefall.jpg

 

En tekstilfabrikk på Vestlandet har fra gammelt av tinglyste rettigheter til å utnytte energien i en nærliggende foss. Selskapets strategi så langt har vært å konsentrere seg om tekstilproduksjonen. I jakten på lønnsomme prosjekter har økonomisjefen festet seg ved at fallrettighetene er en underutnyttet del av bedriftens eiendeler.

Tekstilfabrikken bruker årlig 1,2 mill. kWh og betaler i gjennomsnitt 30 øre per kWh. Et kraftanlegg med tilsvarende kapasitet koster 6 millioner kroner. En tilleggsinvestering på 2 mill. kroner tredobler produksjonskapasiteten. De årlige driftskostnadene (eksklusive avskrivninger) blir 120’ kroner i begge tilfeller. Den elektrisiteten som tekstilfabrikken ikke bruker selv, kan trolig selges til det lokale elektrisitetsverket. Men det er usikkert hvilken pris som kan oppnås på slike leveranser.

Beregn hvor følsom lønnsomheten i dette prosjektet er overfor endringer i prisen som oppnås ved eksternt salg. Bruk en reell risikofri kapitalkostnad på 3 %. Levetiden på anlegget kan settes til tretti år. Se bort fra skatt i beregningene.

 

Vis løsningsforslag:

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern