Oppgaveoversikt

 

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

1

Prosjekttyper

Motorvei del 1

Bankinnskudd

NV og IRR

Kvartal og år

2

Studentøkonomi

Arbeidskapital

Sluttverdi

Selgerfinansiering

Den Norske Opera

3

Beholdningsendring

Pris- og lønnsvekst

Annuitetslån

Annuitetsmetoden

Bilholdskostnader

4

Strekkoder

Huspriser USA

Statsobligasjon

ENOVA

TRISS

5

Skipass Hemsedal

Kontantstrøm

Pensjonspolise

Kapitalkostnad kr.

NAVIGARE ASA

6

Årsregnskap

Luriumfabrikk

Excel-formler

NV og IRR

Medlemsbank del 2

7

Bok med dedikasjon

Avskrivningsperiode

Statens pensjonsfond

Vindkraft

Medlemsbank del 3

8

Bananer i Tyssedal

Pris CO2-avgift

Medlemsbank del 1

Gjenåpning gruve

Avbetaling

9

Ferieplanlegging

Fremføring tap

Ya Bank

Kapitalrasjonering

10

Forkunnskaper

Motorvei del 2

”Alt til båten”

Forsørgerkostnader

11

Bank eller børs?

 

 

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel  10

1

Småkraftverk

El-bil

TELENOR ASA

Arbeidskapital

Hvor i boken?

2

Inflasjon og Euro

AS Westco

AS Prinseland

Autogiro

Lefdal

3

Simulering

Eierstruktur

Gjeldfri

Sen fakturering

AS TEKSTIL

4

Lystbåtforsikring

AS Vingrossisten

Havbrott-konkurs

Årskort Hemsedal

BT-abonnement

5

NSB-investering

Eiendomsprosjekt

Vrakpant

Luksusyachten ”A”

Toten sykehjem

6

Flytoget

Risiko i Orkla

Dividende REC

Underinvestering

En styresak

7

Tante Gulborg

Norwegian Property

Markedskampanje

DNT

8

Prosjektbeta

Optimal levetid

Helning NV- profil

9

Kapitalkostnad Orkla

Utsendelse regninger

Investering i Orkla

10

Tiriltoppen

Spinner
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern